Organizator:

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza / Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus

Administratorem Państwa danych osobowych w celu związanym z uczestnictwem w wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. („MTP”). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, którą mogą Państwo bezpłatnie wycofać w każdej chwili. Mają Państwo prawo do prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez MTP znajduje się TUTAJ.

*Pole wymagane


Der Administrator Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke im Zusammenhang mit der Teilnahme an Veranstaltungen sowie für Marketing- und Statistikzwecke ist Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ("MTP"). Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre freiwillige Einwilligung, die Sie jederzeit kostenfrei widerrufen können. Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre Daten und das Recht auf Berichtigung, Widerspruch gegen deren Verarbeitung, Löschung nach Ablauf der vorgegebenen Fristen oder Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit sowie Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde Umgang mit dem Schutz personenbezogener Daten.
Weitere Informationen über den Zweck und die Art und Weise der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch MTP finden Sie HIER .

* Pflichtfeld